Ataskaitos

Ataskaita (Dashboard) yra informacijos valdymo įrankis, vizuali duomenų ir pagrindinių verslo rodiklių pateiktis padedanti stebėti, įvertinti bei kontroliuoti tam tikro verslo segmento, padalinio ar verslo proceso būklę.

Jos yra pritaikomos specifiniams verslo poreikiams ir skirtos analizuoti informaciją, gauti išsamius atsakymus bei įžvalgas sprendimų priėmimui.

Power BI ataskaitos (Dashboards):

Power BI įrankio pagalba galima sukurti įvairiausias ataskaitas, bet kokiems poreikiams. Jos automatizuoja duomenų parengimo procesus ir leidžia lengvai analizuoti patikimą informaciją įvairiais pjūviais.

Power BI ataskaitų pavyzdžiai:

Pardavimų ataskaita

Objektyvi laikotarpio pardavimų analizė: pokyčiai su praėjusiais laikotarpiais, tikslų pasiekimas, rodikliai pagal produktų grupes ir pardavimo kanalus, TOP klientai ir produktai. Daugiau

Finansų ataskaita

Išsamus žvilgsnis į laikotarpio finansines ataskaitas, bendrojo pelno pokyčiai, faktinių rezultatų palyginimas su biudžetais, kiti svarbūs finansiniai rodikliai. Daugiau

Projektų ataskaita

Pagrindiniai projektų portfelio rodikliai, kartu su Gantt diagrama greitam projektų būklės įvertinimui. Resursų apkrovimo diagramos. Daugiau


Maržos ataskaita

Išsami laikotarpio maržos analizė pagal produktų grupes, šalis, kategorijas, TOP / BOTTOM analizė. Daugiau

Modeliavimo galimybės

Duomenų simuliacijos, modeliavimo pavyzdys, kai keičiant scenarijus perskaičiuojami rezultatai. Daugiau

Biudžeto ataskaita

Detali laikotarpio Biudžeto ir faktinių rezultatų palyginimas. TOP Biudžeto perviršis/sutaupymai.Sukurkime ataskaitas su Jūsų duomenimis!