Finansų ataskaitos

Finansų ataskaitos (Dashboards) yra informacijos valdymo įrankis, padedantis stebėti bei kontroliuoti finansinius rodiklius, KPI, pelno – nuostolio ataskaitų būklę, biudžeto vykdymo būklę tam, kad būtų įgyvendinti ar viršyti finansiniai įmonės tikslai.

Finansų ataskaitų (dashboards) pavyzdžiai:

Finansų ataskaita

Išsamus žvilgsnis į laikotarpio finansines ataskaitas, bendrojo pelno pokyčiai, faktinių rezultatų palyginimas su biudžetais, kiti svarbūs finansiniai rodikliai.

Biudžeto modeliavimas

Duomenų simuliacijos, modeliavimo pavyzdys, kai keičiant scenarijus perskaičiuojami rezultatai. Čia modeliuojama pelno – nuostolio ataskaita, grynasis pelnas, EBITDA.

Biudžeto vykdymo ataskaita

Detali laikotarpio Biudžeto ir faktinių rezultatų palyginimas. TOP Biudžeto perviršis/sutaupymai pagal išlaidų eilutes. Pagrindiniai rodikliai: darbo valandos, pajamos, marža.


Daugiau apie finansų ataskaitas ir finansinius rodiklius:

Kaip lanksčiai modeliuoti biudžetus?

Biudžeto planavimas, ateities prognozių parengimas yra darbui ir laikui imlūs procesai, trunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, priklausomai nuo įmonės dydžio, vidinių tvarkų bei biudžeto detalumo lygio. O ką daryti kai neapibrėžtumo laipsnis yra labai aukštas ir reikia nuolat modeliuoti, vertinti įvairius scenarijus ir jų įtaką įmonės veiklos biudžetui, finansiniams rezultatams, kainodaros principams?