Terminai

Pagrindinių verslo informacijos terminų žodynėlis abėcėline tvarka.

A

B

Business Intelligence (BI) – metodologijų, procesų, architektūrų ir technologijų visuma, paverčianti neapdorotus duomenis prasminga informacija, naudojama efektyvesnėms strateginėms, taktinėms, operatyvinėms įžvalgoms bei sprendimų priėmimui.

C

Č

D

Duomenys yra informacijos žaliava, neapdoroti faktai, dažniausiai sutinkami skaičių arba teksto pavidalu.

Duomenų modeliavimas (angl. Data Modeling) – procesas, kurio metu sukuriama galimybė vizualiai ir fiziškai atvaizduoti duomenų struktūrą su jų dimensijomis, hierarchijomis, atributais bei rodikliais.

Duomenų raštingumas (angl. Data Literacy) – Duomenų vartotojų gebėjimai bei įgūdžiai paruošti duomenis, naudoti, interpretuoti ir jais remtis priimant sprendimus.

Duomenų transformacija (angl. Data Transformation) – duomenų pakeitimas siekiant padaryti juos kokybiškais ir patikimais, apimantis duomenų valymą, filtravimą, papildomų atributų suteikimą, struktūrizavimą, klaidų pašalinimą ir panašius žingsnius. Tai platesnio ETL (angl. Extract, Transform, Load) proceso dalis.

Duomenų vizualizacija (angl. Data Visualization) – duomenų pateikimas vizualiai išryškinant tendencijas, pokyčius, skirtumus, koreliacijas, nuokrypius, siekiant maksimaliai padidinti suvokimo greitų ir kokybę jų vartotojams.

E

F

G

H

I

Informacija yra tikslingai apdoroti ir organizuoti duomenys, skirti tam tikrų tikslingų žinių įgijimui: sprendimų priėmimui, nežinomybės ir neapibrėžtumo sumažinimui.

J

K

Kontekstas (angl. Contecx) – verslo duomenų dalies reikšminė aplinka būtina jų teisingam interpretavimui.

L

M

Modelis (angl. Model) – Įvairiose disciplinose, tai realaus reiškinio, proceso, struktūros, sistemos abstrakcija. Modelyje paliekamos tik tos savybes, kurios svarbios sprendžiamai problemai

N

O

P

Produktas (angl. Product) – kažkas sukurtas pardavimui. Produktas tai objektas, sistema, paslauga pateikta vartojimui ir skirtas patenkinti kliento, vartotojo poreikį ar troškimą.

R

S

Struktūra (angl. Structure) – sąvoka, nusakanti bet kokio objekto sandaros elementų išsidėstymą ir tarpusavio ryšius.

Š

T

U

V

Verslo įžvalgos (angl. Business Intelligence, BI) – metodologijų, procesų, architektūrų ir technologijų visuma, paverčianti neapdorotus duomenis prasminga informacija, naudojama efektyvesnėms strateginėms, taktinėms, operatyvinėms įžvalgoms bei sprendimų priėmimui.

Z

Ž