Rodikliai

Rodikliai yra matas, kuriuo įmonė matuoja savo sėkmes ir nesėkmes. Įmonės turi menkas galimybes kontroliuoti savo duomenis, tačiau jos gali kontroliuoti ką ir kaip matuoti, jos gali ir turi pasirinkti rodiklius.

Sakoma, kad geri rodikliai pasižymi trimis savybėmis: jų duomenys yra nuoseklūs, pigūs ir lengvai surenkami.

Verslo pasaulyje dažniausiai tenka spręsti du uždavinius:

  1. pasirinkti kokie rodikliai yra reikalingi, kurie pertekliniai,
  2. kiekvienam matavimui pasirinkti tinkamus rodiklius.

Rodikliai ir KPI

Rodiklis rodo kokią nors išmatuojamą reikšmę, pvz.: vidutinė pardavimo sandorio vertė, sandorių skaičius yra rodikliai. Rodiklio būdingiausia savybė yra galėjimas išmatuoti. Tai ką galima išmatuoti ir yra rodiklis.

Svarbiausi iš anksto nustatyti rodikliai, naudojami veiklos matavimui ir (arba) vertinimui yra vadinami pagrindiniais veiklos rodikliais (angl. Key Performance Indicators arba sutr. KPI)

Sąsaja tarp rodiklių ir pagrindinių veiklos rodiklių atsiranda, kai kalbame apie tam tikros baigtinės būsenos, rezultato pasiekimą. Pagrindinių veiklos rodiklių pavadinimas jau pabrėžia jų svarbą: jei rodiklis įmonei, padaliniui, kitam valdymo apskaitos objektui yra svarbus, stebimas, analizuojamas – jis yra pagrindinis veiklos rodiklis (KPI).

Kitas aspektas – KPI visada analizuojame tam tikro laikotarpio perspektyvoje. O svarbiausia, kad pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI) yra susieti iš anksto nustatytais tikslais ir veikla matuojama pasiektus rezultatus lyginant su tikslais.

Beje visi KPI yra rodikliai, tačiau ne visi rodikliai yra KPI. Įmonės pačios pasirenka kuriuos rodiklius laikyti pagrindiniais ir šis pasirinkimas priklauso nuo įmonės dydžio, veiklos, tikslų, konkurencinės aplinkos ir kitų kintamųjų.

Nuo ko pradėti kurti įmonės rodiklių sistemą?

Nesvarbu ar tik pradedama kurti rodiklių ir atskaitomybės sistema, ar ji tobulinama, plėtojama – pagrindiniai žingsniai yra šie:

  • Nustatyti kokie rodikliai yra svarbūs įmonei pagal jos veiklą, tikslus.
  • Išskirti kurie rodikliai įmonei yra pagrindiniai (KPI).
  • Rinkti duomenis, reikalingus rodiklių skaičiavimui.
  • Sukurti informacijos pateiktis.
  • Matuoti ir vertinti veiklos rezultatus.
  • Rezultatų pagrindu priimti verslo sprendimus.

Rodikliai ataskaitose

Kaip organizuoti verslo informaciją ataskaitose? Kokie rodikliai naudojami veiklos vertinimui?


Susiję įrašai: