Rodikliai


Speaking

Verslo rodikliai tai verslo duomenys skaitine išraiška, leidžiantys įvertinti verslo procesų efektyvumą.

Rodikliai yra skaičiai, o tai reiškia, kad jie yra objektyvūs. Tačiau rodiklių interpretacija yra subjektyvi: tas pats rodiklis skirtingiems asmenims gali kelti skirtingas asociacijas, skirtingiems verslams gali teikti skirtingą rezultatų įvertinimą.

Agreguoti rodikliai (angl. Aggregational Metrics) – stambinantys, apibendrinantys, tiesiog sumuojantys vertes per pasirinktas dimensijas, pvz.: pajamos per mėnesį, pajamos per metus, Lietuvos klientų skaičius ir pan.

Išskaičiuojami rodikliai (angl. Computational Metrics) yra išskaičiuojami iš agreguotų rodiklių, pvz.: Pardavimo pajamos darbuotojui = Pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius.

Tiksliniai rodikliai (angl. Target metrics) – tiesiog nustatomi remiantis patirtimi, prognozėmis, kitais objektyviais ar subjektyviais kriterijais. Naudojami faktinių rezultatų lyginimui su iškeltais tikslais, veiklos rezultatų vertinimui.

Rodikliai ataskaitose

Kaip organizuoti verslo informaciją ataskaitose? Kokie rodikliai naudojami veiklos vertinimui?


Susiję įrašai: