KPI

Kiekviena įmonė valdo daug duomenų, tačiau ne visi duomenys tampa informacija, teikiančia įmonei naudą. Kaip matuoti, įvertinti įmonės veiklos rezultatus? Ką rodo pagrindiniai veiklos rodikliai? Kokius sprendimus priimti šios informacijos pagrindu?


KPI pagal sritis:

Finansų KPI > | Pardavimų KPI > | Pardavimo proceso KPI > | Projektų KPI > |


Kaip matuojame veiklos rezultatus?

Pagrindiniai įrankiai įmonių veiklos įvertinimui yra šie:

  • rodikliai ir pagrindinių veiklos rodikliai – reikia apsibrėžti kokiais rodikliais vertinama veikla (ką matuosime?),
  • lyginamieji rodikliai – savo veiklos rezultatų lyginimui su sektoriaus, kitų įmonių rodikliais (ar mes geresni / blogesni už kitus?),
  • biudžetai – savo veiklos tikslų nustatymui ir rezultatų lyginimui su savo išsikeltais tikslais (ar mūsų rezultatai geresni / blogesni nei planavome?).

Trumpai apie kiekvieną iš įrankių:

Rodikliai ir KPI –

iš anksto nustatyti rodikliai naudojami veiklos matavimui ar (arba) įvertinimui. Svarbiausi veiklos rodikliai yra laikomi Pagrindiniais veiklos rodikliais (angl. Key Performance Indicators (sutr. KPI).

Tai yra vidinių įmonėje naudojamų rodiklių sistema.


Lyginamieji rodikliai

Rodikliai, naudojami skirtingų įmonių, sektorių, rinkų rezultatų palyginimui.

Įmonė vertina savo pasiekimus lygindama savo pasiekimus su kitomis įmonėms: kaip mes atrodome kitų įmonių kontekste?


Biudžetas

Pajamų, išlaidų, kitų rodiklių tikslas, kurį įmonės vadovybė nustato tam tikram laikotarpiui ir jo siekia. Su juo lyginami faktiniai veiklos rezultatai.

Įmonė vertina savo pasiekimus lygindama su išsikeltais tikslais: ar pavyko juos pasiekti? kaip toli esame nuo tikslo?


Rodikliai ir pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI): kuo skiriasi?

Rodiklis rodo kokią nors išmatuojamą reikšmę, pvz.: vidutinė pardavimo sandorio vertė, sandorių skaičius yra rodikliai. Rodiklio būdingiausia savybė yra galėjimas išmatuoti. Tai ką galima išmatuoti ir yra rodiklis.

Sąsaja tarp rodiklių ir pagrindinių veiklos rodiklių atsiranda, kai kalbame apie tam tikros baigtinės būsenos, rezultato pasiekimą. Pagrindinių veiklos rodiklių pavadinimas jau pabrėžia jų svarbą: jei rodiklis įmonei, padaliniui, kitam valdymo apskaitos objektui yra svarbus, stebimas, analizuojamas – jis yra pagrindinis veiklos rodiklis (KPI).

Kitas aspektas – KPI visada analizuojame tam tikro laikotarpio perspektyvoje. O svarbiausia, kad pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI) yra susieti iš anksto nustatytais tikslais ir veikla matuojama pasiektus rezultatus lyginant su tikslais.

Beje visi KPI yra rodikliai, tačiau ne visi rodikliai yra KPI. Įmonės pačios pasirenka kuriuos rodiklius laikyti pagrindiniais ir šis pasirinkimas priklauso nuo įmonės dydžio, veiklos, tikslų, konkurencinės aplinkos ir kitų kintamųjų.


Nuo ko pradėti?

Tam, kad rezultatus lyginti su biudžetu, konkurentų ar sektoriaus veikla reikia:

  • Nustatyti kokie rodikliai yra svarbūs įmonei pagal jos veiklą, tikslus.
  • Išskirti kurie rodikliai įmonei yra pagrindiniai (KPI).
  • Rinkti duomenis, reikalingus rodiklių skaičiavimui.
  • Sukurti informacijos pateiktis.
  • Matuoti ir vertinti veiklos rezultatus.
  • Rezultatų pagrindu priimti verslo sprendimus.

Konsultuojant įmones ar kuriant informacijos valdymo, verslo analitikos sprendimus matome, kad ne visada vadovai, vadybininkai, kiti sprendimų priėmėjai žino kokiais rodikliais matuoti veiklą, ką rodo kai kurie rodikliai, todėl sudarėme pagrindinių įmonės rodiklių sąrašus ir juos nuolat pildome.

Įmonės pačios nustato kokie rodikliai bus jų pagrindiniai (KPI), priklausomai nuo įmonės dydžio, veiklos, išsikeltų tikslų ir pan. Tačiau dauguma rodiklių yra tinkami didžiajai daliai įmonių ir gali palengvinti rodiklių sistemos sukūrimo etapą.

Tikimės naudingos informacijos rasite ir Jūs!

Rodikliai pagal sritis:

Šių rodiklių sąrašų pagalba lengviau pasirinksite kokie rodikliai yra pagrindiniai jūsų įmonei, kokius rodiklius įtraukti į ataskaitas (dashboards), kaip geriau vertinti atskirus įmonės procesus bei veiklos efektyvumą.Sukurkime ataskaitas su Jūsų duomenimis!