Ataskaitos

Kaip organizuoti verslo informaciją ataskaitose? Kokie rodikliai yra būtini ir ką būtina kontroliuoti?

Verslo ataskaitos

Tikslingai suorganizuoti duomenys teikiami išoriniams arba vidiniams vartotojams vadinami verslo ataskaitomis.
Tradicinės verslo ataskaitos buvo popierinės, parengtos vadovaujantis tradicine dokumentų struktūra: santrauka, turinys, skyriai, išvados ir t.t. Tačiau šiandien versle vyrauja skaitmeninės, interaktyvios ataskaitos, nes tradicinis formatas netenkina informacijos vartotojų poreikių.

Verslo ataskaitų formos

Pardavimų ataskaitos

Pardavimų ataskaitų informacija padeda vertinti pardavimų rezultatus ir planų vykdymą, padėti pardavimų komandoms pasiekti tikslus per detalią analizę, galimybę greitai matyti naujausius išsamius duomenis apie produktus, klientus, paklausą, pardavimų apimtis, pelną, kitus pardavimų rodiklius.

Gerai organizuota informacija pardavimų ataskaitose leidžia apžvelgti laikotarpio pardavimų rezultatus išryškinant tikslų pasiekimo būklę, nuo pagrindinių rodiklių iki galimybės leistis informacijos grandine žemyn iki detaliausios informacijos apie konkretaus produkto, konkretaus kliento pardavimus.

Tai tiesiog išsami pardavimų vizualizacija padedanti lengvai ir greitai įvertinti kas, kaip ir kodėl vyko.

Laikotarpio pardavimų ataskaita

Išsamus žvilgsnis į laikotarpio pardavimus, apyvartą, bendrąjį pelną. Analizė pagal pardavimo kanalus, prekių grupes, regionus: KIEK parduota? KAM parduota? KĄ pardavėme? KAS pardavė?

Plačiau…


Pardavimo galimybių analizė

Koks laimėjimo procentas? Kokios pralaimėjimo priežastys? Kokia kiekvienos stadijos vidutinė trukmė ir vertė? Kokie prognozuojami piniginiai srautai?

Plačiau…


Finansų ataskaitos

Finansinių rodiklių ataskaitas rengia visos įmonės. Tai įmonės informacijos valdymo įrankis, padedantis stebėti įmonės finansinius rezultatus, sekti finansinius KPI, lyginti rezultatus su planuotais (biudžetu) ar praėjusių laikotarpių duomenimis.

Laikotarpio finansiniai rezultatai

Finansinėse ataskaitose įvairiais pjūviais pateikiama informacija apie įmonės finansinius rezultatus per pasirinktą / ataskaitinį laikotarpį. Pagrindiniai rodikliai yra pajamos, veiklos pelnas, grynasis pelnas, veiklos pelnas %, grynasis pelnas %.

Plačiau…


Biudžeto – fakto palyginimas

Biudžeto-fakto palyginimo ataskaitose įvairiais pjūviais pateikiama informacija apie planuotų ir faktinių rezultatų skirtumus per pasirinktą / ataskaitinį laikotarpį. Dažniausiai lyginamos pelno – nuostolių ataskaitų eilutės, pajamų, savikainos, kiti planuoti ir faktiniai rodikliai.

Plačiau…


Projektų ataskaitos

Projektų veikla yra dinamiška, kupina iššūkių ir neapibrėžtumų todėl labai svarbu turėti galimybę operatyviai ir tiksliai matuoti ir vertinti tiek visų, tiek kiekvieno projekto būklę.

Projektų pelningumo ataskaitos yra svarbiausias kiekvieno tokių įmonių vadovo valdymo įrankis. Jei duomenys yra surenkami ir pateikiami operatyviai, tai padeda greitai diagnozuoti problemines sritis ir priimti sprendimus situacijų suvaldymui.

Projektų pelningumo apžvalga

Pelningumo ataskaitose įvairiais pjūviais pateikiama informacija apie projektų pajamas ir pelningumą. Pagrindiniai rodikliai yra projekto pajamos, marža ir maržos %.

Plačiau…


Projektų būklės apžvalga

Kokia projektų būklė šiuo metu? Kurie projektai atsilieka nuo grafiko? Kurie viršija kaštus? Kokie planuotų ir faktinių rezultatų skirtumai?

Plačiau…


Rodikliai pagal sritis:

Pardavimų rodikliai > | Finansų rodikliai > | Projektų rodikliai > | Pard. proceso rodikliai > | El. prekybos rodikliai > |


Susiję įrašai: