Ataskaitų galerija

Valdymo informacija – greitai ir patogiai

Kaip organizuoti valdymo informaciją ataskaitose? Kokie rodikliai yra būtini ir ką būtina kontroliuoti?

Duomenys, rodikliai, KPI yra skirti išmatuoti tam tikrus reiškinius. Jie grupuojami pagal sritis ir pateikiami ataskaitų rinkiniuose (dashboards) taip, kad per trumpiausią laiką būtų galima įvertinti informaciją ir jos pagrindu priimti sprendimus.

Ataskaitų rinkinys (Dashboard) yra informacijos valdymo įrankis, vizuali rodiklių ir KPI pateiktis padedanti stebėti, įvertinti bei kontroliuoti tam tikro verslo segmento, padalinio ar verslo proceso būklę. Jos yra pritaikomos specifiniams verslo poreikiams ir skirtos analizuoti informaciją, gauti išsamius atsakymus bei įžvalgas sprendimų priėmimui.

Valdymo ataskaitos gali skirtis savo detalumo lygiu: nuo analitinių iki strateginių, jos gali būti skirtos konkrečiam padaliniui ar visiems darbuotojams, jos gali teikti informaciją vienam konkrečiam klausimui ar rodyti vaizdą “iš paukščio skrydžio“, tačiau jų paskirtis išlieka ta pati: išryškinti duomenų masyvuose slypinčias įžvalgas, gauti naudą iš duomenyse slypinčios informacijos.

Susijęs įrašas: Kuo skiriasi duomenys ir informacija?

Paprastai ataskaitų rinkinys rengiamas konkrečios temos analizei: pardavimų ataskaitos, finansinės ataskaitos, pelningumo ataskaitos ir pan., o visos kartu sudaro įmonės valdymo informacijos sistemą.

Kaip organizuoti valdymo informaciją ataskaitose? Kokie rodikliai yra būtini ir ką būtina kontroliuoti?

Ataskaitos pagal sritis:

Pardavimų ataskaitos

Pardavimų ataskaitų informacija padeda vertinti pardavimų rezultatus ir planų vykdymą, padėti pardavimų komandoms pasiekti tikslus per detalią analizę, galimybę greitai matyti naujausius išsamius duomenis apie produktus, klientus, paklausą, pardavimų apimtis, pelną, kitus pardavimų rodiklius.

Gerai organizuota informacija pardavimų ataskaitose leidžia apžvelgti laikotarpio pardavimų rezultatus išryškinant tikslų pasiekimo būklę, nuo pagrindinių rodiklių iki galimybės leistis informacijos grandine žemyn iki detaliausios informacijos apie konkretaus produkto, konkretaus kliento pardavimus.

Tai tiesiog išsami pardavimų vizualizacija padedanti lengvai ir greitai įvertinti kas, kaip ir kodėl vyko.

Laikotarpio pardavimų ataskaita

Išsamus žvilgsnis į laikotarpio pardavimus, apyvartą, bendrąjį pelną. Analizė pagal pardavimo kanalus, prekių grupes, regionus: KIEK parduota? KAM parduota? KĄ pardavėme? KAS pardavė?

Plačiau…


Pardavimo galimybių analizė

Koks laimėjimo procentas? Kokios pralaimėjimo priežastys? Kokia kiekvienos stadijos vidutinė trukmė ir vertė? Kokie prognozuojami piniginiai srautai?

Plačiau…


Finansų ataskaitos

Finansinių rodiklių ataskaitas rengia visos įmonės. Tai įmonės informacijos valdymo įrankis, padedantis stebėti įmonės finansinius rezultatus, sekti finansinius KPI, lyginti rezultatus su planuotais (biudžetu) ar praėjusių laikotarpių duomenimis.

Laikotarpio finansiniai rezultatai

Finansinėse ataskaitose įvairiais pjūviais pateikiama informacija apie įmonės finansinius rezultatus per pasirinktą / ataskaitinį laikotarpį. Pagrindiniai rodikliai yra pajamos, veiklos pelnas, grynasis pelnas, veiklos pelnas %, grynasis pelnas %.

Plačiau…


Biudžeto – fakto palyginimas

Biudžeto-fakto palyginimo ataskaitose įvairiais pjūviais pateikiama informacija apie planuotų ir faktinių rezultatų skirtumus per pasirinktą / ataskaitinį laikotarpį. Dažniausiai lyginamos pelno – nuostolių ataskaitų eilutės, pajamų, savikainos, kiti planuoti ir faktiniai rodikliai.

Plačiau…Projektų ataskaitos

Projektų veikla yra dinamiška, kupina iššūkių ir neapibrėžtumų todėl labai svarbu turėti galimybę operatyviai ir tiksliai matuoti ir vertinti tiek visų, tiek kiekvieno projekto būklę.

Projektų pelningumo ataskaitos yra svarbiausias kiekvieno tokių įmonių vadovo valdymo įrankis. Jei duomenys yra surenkami ir pateikiami operatyviai, tai padeda greitai diagnozuoti problemines sritis ir priimti sprendimus situacijų suvaldymui.

Projektų pelningumo apžvalga

Pelningumo ataskaitose įvairiais pjūviais pateikiama informacija apie projektų pajamas ir pelningumą. Pagrindiniai rodikliai yra projekto pajamos, marža ir maržos %.

Plačiau…


Projektų būklės apžvalga

Kokia projektų būklė šiuo metu? Kurie projektai atsilieka nuo grafiko? Kurie viršija kaštus? Kokie planuotų ir faktinių rezultatų skirtumai?

Plačiau…


Ataskaitos pagal sritis:

Pardavimų ataskaitos | Finansų ataskaitos | Projektų ataskaitos

Rodikliai pagal sritis:

Pardavimų rodikliai > | Finansų rodikliai > | Projektų rodikliai > | Pard. proceso rodikliai > | El. prekybos rodikliai > |


Informacija – jūsų rankose

Sužinokite kaip jūsų įmonės duomenis sujungti į interaktyvias ataskaitas:

  • automatiškai atnaujinami duomenys,
  • įmonės rodiklių, KPI ir indikatorių sistema,
  • vizuali informacija vienu mygtuko paspaudimu.

Susiję įrašai: