Power BI sprendimai

Ataskaita (Dashboard) yra informacijos valdymo įrankis, vizuali duomenų ir pagrindinių verslo rodiklių pateiktis padedanti stebėti, įvertinti bei kontroliuoti tam tikro verslo segmento, padalinio ar verslo proceso būklę.

Jos yra pritaikomos specifiniams verslo poreikiams ir skirtos analizuoti informaciją, gauti išsamius atsakymus bei įžvalgas sprendimų priėmimui.

Power BI sprendimai:

Power BI įrankio pagalba galima sukurti įvairiausias ataskaitas, bet kokiems poreikiams. Jos automatizuoja duomenų parengimo procesus ir leidžia lengvai analizuoti patikimą informaciją įvairiais pjūviais.

Power BI ataskaitų pavyzdžiai:

Pardavimų ataskaita

Objektyvi laikotarpio pardavimų analizė:

  • pokyčiai su praėjusiais laikotarpiais,
  • tikslų pasiekimas,
  • rodikliai pagal produktų grupes ir pardavimo kanalus,
  • TOP klientai ir produktai.

Finansų ataskaita

Išsamus žvilgsnis į laikotarpio finansines ataskaitas, bendrojo pelno pokyčiai, faktinių rezultatų palyginimas su biudžetais, kiti svarbūs finansiniai rodikliai.


Projektų ataskaita

Pagrindiniai projektų portfelio rodikliai, kartu su Gantt diagrama, greitam projektų būklės įvertinimui.

Resursų apkrovimo diagramos.


Biudžeto ataskaita

Detali laikotarpio Biudžeto ir faktinių rezultatų palyginimas.

TOP Biudžeto perviršis/sutaupymai.


Pardavimo galimybių analizė

Koks laimėjimo procentas? Kokios pralaimėjimo priežastys? Kokia kiekvienos stadijos vidutinė trukmė ir vertė? Kokie prognozuojami piniginiai srautai?


Maržos ataskaita

Išsami laikotarpio maržos analizė pagal produktų grupes, šalis, kategorijas, TOP / BOTTOM analizė.


Modeliavimo galimybės

Power BI galima ne tik analizuoti, bet ir modeliuoti duomenis.

Duomenų simuliacijos, modeliavimo pavyzdys, kai keičiant scenarijus perskaičiuojami rezultatai.Sukurkime ataskaitas su Jūsų duomenimis!

Įdomu:

Finansinių ataskaitų rodikliai

Ką parodo pelno (nuostolių) ataskaita? Pelno (nuostolių) ataskaita kartu su Balansu ir piniginių srautų ataskaita sudaro tris pagrindines įmonių finansinių rezultatų pateikimo formas. Svarbiausias jos rodiklis, “apatinė eilutė“ arba grynasis pelnas parodo koks įmonės veiklos finansinis rezultatas per tam tikrą laikotarpį: jei pajamos viršijo sąnaudas įmonė dirbo pelningai, jei sąnaudos viršijo pajamas – patyrė nuostolių.

Kaip lanksčiai modeliuoti biudžetus?

Biudžeto planavimas, ateities prognozių parengimas yra darbui ir laikui imlūs procesai, trunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, priklausomai nuo įmonės dydžio, vidinių tvarkų bei biudžeto detalumo lygio. O ką daryti kai neapibrėžtumo laipsnis yra labai aukštas ir reikia nuolat modeliuoti, vertinti įvairius scenarijus ir jų įtaką įmonės veiklos biudžetui, finansiniams rezultatams, kainodaros principams?

Svarbiausi rodikliai projektų vadovui

Valdant projektą yra svarbu nuolat stebėti projekto būklę, kurią geriausiai parodo aiškiai apibrėžti rodikliai, padedantys kontroliuoti, kad projektai būtų vykdomi laiku ir neviršijant numatyto biudžeto. Kokie rodikliai yra svarbiausi?

Įkeliama…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.