Kuo skiriasi duomenys ir informacija?

Ir duomenys, ir informacija yra tam tikri žinių tipai ar pagalbinė priemonė siekiant įgyti žinių. Tačiau, nepaisant tam tikrų asociacijų, tarp šių sąvokų yra daugiau skirtumų nei panašumų.

Kas yra duomenys?

Terminas “duomenys“ dažniausiai siejamas su sąvoka “neapdoroti duomenys“, t.y. teksto, skaičių, simbolių rinkiniai, kurie neturi jokios prasmės.

Pavyzdžiui: 154 203, 159 658, 144 253, 145 966, 147 898, 155 441, 156 001, 158 987, 160 023.

Ši skaičių seka neturi jokios prasmės, net jei pasakytume, kad tai yra tam tikri įmonės duomenys. Visai kitaip ją vertiname, jeigu suteikiame jai kontekstą, pasakydami, kad tai yra 9 mėnesių įmonės apyvartos duomenys.

Matydami šią skaičių seką kontekste galime iš karto ne tik kitaip interpretuoti juos, bet ir pastebėti tendencijas, lyginti, vertinti.

Tam, kad duomenys įgytų prasmę – jie turi būti apdoroti ir pateikti kontekste.

Duomenų pavyzdžiais gali būti:

 • faktai,
 • statistika,
 • analizės rinkiniai,
 • failai,
 • žinutės,
 • el. laiškai.
 • paveikslėliai,
 • nuotraukos,
 • pan.

Taigi duomenys yra informacijos žaliava, neapdoroti faktai, dažniausiai sutinkami skaičių arba teksto pavidalu.

Kas yra informacija?

Kai duomenims suteikiame prasmę – jie tampa informacija.

Informacija – tai apdoroti duomenys (dažniausiai kompiuterių pagalba), pateikti kontekste ir turintys prasmingą interpretaciją.

Duomenys + Prasmė = Informacija

Informacija yra tikslingai apdoroti ir organizuoti duomenys, skirti tam tikrų tikslingų žinių įgijimui: sprendimų priėmimui, nežinomybės ir neapibrėžtumo sumažinimui.

Kitaip tariant duomenys tampa informacija, kai jie pateikiami prasminga forma. Informacija dažniausiai pateikiama ataskaitų, vizualizacijų pavidalu suteikiant jos vartotojams galimybę analizuoti informaciją, padaryti išvadas ir priimti jos pagrindu sprendimus.

Dar keletas informacijos apibrėžimų iš skirtingų šaltinių:

Informacija – tai duomenys, kurie yra: savalaikiai ir tikslūs, aiškūs ir tikslingai organizuoti, pateikti kontekste, kuris suteikia prasmę ir svarbumą, skirti padidinti supratimo lygį ir sumažinti neapibrėžtumą.

Informacija yra vertinga nes ji gali įtakoti elgseną, sprendimą ar rezultatą. (Šaltinis: businessdictionary.com).

Informacija tai esybė arba forma, kuri pateikia atsakymą į klausimą arba sumažina neapibrėžtumą. (Šaltinis: Wikipedia).

Informacija – žinių ar išminties komunikacija arba priėmimas (Šaltinis: Merriam-Webster Dictionary).

Jei duomenims reikia suteikti prasmę, kad jie taptų informacija, tai informacijai reikia pritaikymo, kad ji taptų žiniomis.

Informacija + pritaikymas arba naudojimas = Žinios

Žinios gali būti įsiminta arba išmokta informacija arba informacijos pritaikymas problemų sprendimui.

Duomenys ir informacija, skirtumai:

 1. Duomenys yra pirminis (žemiausias) žinių lygis, informacija yra aukštesnis lygis.
 2. Duomenys yra faktų rinkinys, informacija yra tai, kaip faktai suprantami.
 3. Duomenys yra “įvestis“ (angl. input), informacija yra “išvestis“ (angl. output). Kompiuterių pasaulyje duomenys arba įvestis yra tai ką perduodame kompiuteriui apdorojimui arba išsaugojimui, o informacija arba išvestis yra tai kaip kompiuteris interpretavo duomenis pateikdamas norimą veiksmą ar nurodymą.
 4. Duomenys išgaunami stebėjimo ir fiksavimo būdu, informacija – duomenis organizuojant ir analizuojant.
 5. Duomenys yra žaliava, informacija yra produktas.
 6. Vien duomenys nėra vertingi. Informacija yra vertinga.

Susiję įrašai: