Kodėl informaciją reikia valdyti?

Apie tai kas yra informacija bei  kokie yra skirtumai tarp informacijos ir duomenų galite paskaityti šiame įraše.

O šiandien plačiau apie kitą aktualų klausimą: kas yra informacijos valdymas ir kodėl informaciją reikia/verta valdyti?

Kaip kilo poreikis valdyti informaciją?

Apie 1970 -uosius informacijos valdymas buvo labiau susijęs su tuo, ką šiandien vadintume duomenų valdymu, t.y. perfokortų, magnetinių juostų ir kitų laikmenų gyvavimo ciklo organizavimu:

 • inicijavimu,
 • platinimu,
 • atsarginių kopijų darymu,
 • priežiūra ir naikinimu.

Informacijos valdymas įgavo naujas formas ir pagreitį kartu su sparčiu technologijų ir informacinių sistemų plitimu 1980 – 1990 metais, kai jos svarbą suprato didelės verslo korporacijos.

Strateginiam požiūriui į informacijos valdymą didelę įtaką padarė N. Venkatraman DIKAR (Data > Information> Knowledge > Action> Result) modelis, susiejęs duomenis, informaciją bei žinias, kurio pagrindiniai teiginiai:

 • Duomenys laikomi IT infrastruktūroje turi būti interpretuojami informacijos išgavimui.
 • Informacija IT sistemose turi būti suprasta, kad iš jos atsirastų žinios.
 • Žinios padeda vadovams priimti efektyvius sprendimus.
 • Efektyvūs sprendimai turi vesti prie atitinkamų veiksmų.
 • Atitinkami veiksmai tikėtina duos prasmingus rezultatus. (Wikipedia)

Šis modelis parodęs technologijų įtaką organizacijų strategijai padarė esminį lūžį suvokiant informacijos valdymo svarbą ir požiūrį į ją.

Kas yra informacijos valdymas?

Informacijos išgavimas iš vieno ar kelių duomenų šaltinių, jos išsaugojimas ir platinimas tiems, kam reikia, bei jos sunaikinimas ištrinant arba archyvuojant sudaro informacijos gyvavimo ciklą.

Informacijos valdymas apima visas valdymo veiklas, įskaitant:

 • planavimą
 • organizavimą
 • struktūros kūrimą,
 • perdirbimą,
 • kontrolę,
 • vertinimą
 • ataskaitų teikimą.

Wikipedia nurodo, kad informacijos valdymas yra informacijos surinkimas iš vieno arba kelių šaltinių ir jos išplatinimas vienai ar kelioms auditorijoms.

AIIM sutinka su šiuo apibrėžimu, teigdama, kad organizacija turi būti pajėgi valdyti informaciją per jos gyvavimo ciklą nepriklausomai nuo šaltinio ar formato (duomenys, popieriniai dokumentai, elektroniniai dokumentai, audio, video failai ir pan.) jos pateikimui daugybiniais kanalais, įskaitant telefonus ar žiniatinklio sąsajas.

Tuo pačiu AIIM pateikia kitą apibrėžimą, teigdami, kad: informacijos valdymas – tai organizacijų gebėjimas fiksuoti, valdyti, išsaugoti ir pateikti informaciją reikiamiems žmonėms reikiamu metu.

Kodėl informaciją reikia valdyti?

Šiandien informacija yra vienas iš svarbiausių kiekvienos organizacijos turtų.

Apie informacijos valdymo problemas organizacijoje liudija šie požymiai:

 • didelis kiekis nesusijusių informacinių sistemų,
 • mažai arba jokių integracijų tarp informacinių sistemų,
 • pasenusios IT sistemos, kurioms reikalingi atnaujinimai arba pakeitimas,
 • besidubliuojančios IT sistemos,
 • strateginio požiūrio į informacijos valdymą ir technologinę aplinką nebuvimas,
 • nepakankamas esamų sistemų funkcionalumo išnaudojimas (įsisavinimas),
 • bloga informacijos kokybė, įskaitant nuoseklumo trūkumą, besidubliuojančią, pasenusią informaciją,
 • menkas vadovybės susidomėjimas informacijos ir jos valdymo būkle įmonėje,
 • nepakankami informacinių sistemų diegimui, valdymui, priežiūrai reikalingi ištekliai,
 • susikaupęs didelis kiekis spręstinų verslo problemų bei poreikių,
 • Sunkumai keičiant įsisenėjusius personalo darbo principus,
 • ir panašiai.

Gera, kokybiška, patikima, savalaikė informacija gali įtakoti teisingus sprendimus bei veiksmus, nepatikima, pasenusi, nekokybiška informacija sąlygos klaidingus sprendimus.

Efektyvus valdymas užtikrina jos kokybę, išsaugojimą, virsmą organizacijos žiniomis.

Taigi apibendrinant galima teigti, kad geras informacijos valdymas yra investicija, kuri teikia gerus sprendimus ir prasmingus rezultatus ir tai turi būti tikslas kiekvienai moderniai organizacijai siekiant sėkmingo jos tikslų įgyvendinimo.


Kiekviena įmonė valdo daug duomenų, tačiau ne visi duomenys tampa informacija, teikiančia įmonei naudą. Kaip matuoti, įvertinti įmonės veiklos rezultatus? Ką rodo pagrindiniai veiklos rodikliaiKokius sprendimus priimti šios informacijos pagrindu?


Ataskaita (Dashboard) yra informacijos valdymo įrankisvizuali duomenų ir pagrindinių verslo rodiklių pateiktis padedanti stebėti, įvertinti bei kontroliuoti tam tikro verslo segmento, padalinio ar verslo proceso būklę.


Įdomu:

Kaip pagerinti informacijos kokybę įmonėje?

“Neturime patikimos informacijos“, “negalime gauti informacijos laiku“, “prastos kokybės duomenys“, “negalime pasitikėti sistemos duomenimis“ – visa tai simptomai, liudijantys apie prastą informacijos kokybę ir informacijos valdymo problemas įmonėje. Kaip jas spręsti ir nuo ko pradėti? Pateikiame jums rekomendacijas ir veiksmų planą, kurį įgyvendinti galite pradėti jau šiandien ir ženkliai pagerinti informacijos kokybę įmonėje per trumpąDaugiau: “Kaip pagerinti informacijos kokybę įmonėje?“

Kaip pasirinkti diagramą?

Norite palyginti dydžius, parodyti santykį, ryšius ar skirtumus? Kyla abejonių kokiu atveju rinktis vieną ar kitą diagramą? Diagramų pavyzdžiai su aprašymais kiekvienam atvejui + pdf dokumentas parsisiuntimui.

Kas yra informacijos dizainas?

Tinkamai taikomi informacijos dizaino principai paverčia informaciją ne tik gražia bei estetiška, bet ir lengvai suprantama.

Įkeliama…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Bendraukime:


Paskelbė Viparkas, UAB

Duomenys > Informacija > Sprendimai.