Kas yra informacijos dizainas?

Tinkamai taikomi informacijos dizaino principai paverčia informaciją ne tik gražia bei estetiška, bet ir lengvai suprantama.

Viskas dėl informacijos vartotojų: skatina suvokimą

Informacija yra tikslingai apdoroti ir organizuoti duomenys skirti tam tikrų žinių įgijimui: sprendimų priėmimui, nežinomybės ir neapibrėžtumo sumažinimui.

Informacijos vartotojams yra svarbu suvokti, interpretuoti ir pritaikyti informaciją tam tikrų žinių įgijimui per kuo trumpesnį laiką.

Šiam tikslui ir tarnauja informacijos dizainas.

Informacijos dizainas – tai informacijos pateikimo, skatinančio veiksmingą ir efektyvų jos suvokimą, metodų ir praktikų visuma. Wikipedia

Informacijos dizaino žinių prireikia kuriant informacijos struktūras ar rinkinius, skirtus tam tikroms auditorijoms su skirtingais tikslais, pavyzdžiui:

  • paskirstant turinį tam tikroms informacijos vartotojų grupėms pagal jų poreikį (apibendrinta informacija vadovams, detali informacija – analitikams);
  • parenkant grafinio dizaino elementus efektyvesniam pateikiamos informacijos suvokimui (šriftas, tarpai, spalvos ir kiti elementai padeda organizuoti informaciją ir kurti pateikties struktūras);
  • sudarant navigacijos nuorodas informacijos vartotojams (kokia seka ir eiliškumu susipažinti su informacija, kur atkreipti dėmesį ir pan.).
  • projektuojant verslo analitikos ataskaitų rinkinius (angl. dashboards), talpinant reikalingą informaciją viename lape/ekrane nepamirštant, kad ji turi būti įskaitoma ir suprantama;
  • ir panašiai.

Pagrindinis principas – paprastumas

Kaip ir visose disciplinose nėra vienos universalios taisyklės, kuri tiktų visiems atvejams.

Kiekvienoje situacijoje informacijos dizaino metodai ir priemonės parenkami pagal tai kokiai auditorijai skirta, kokią žinutę norima perduoti, kokiomis priemonėmis ir t.t.

Penki paprasti žingsniai rekomenduojami planuojant informacijos dizainą:

  • sakyti tiesą,
  • atskleisti esmę,
  • pasirinkti tinkamus įrankius,
  • išryškinti kas svarbiausia,
  • išlaikyti paprastumą.

6 funciniai dizaino principai:

Štai 6 funkciniai dizaino principai akcentuojantys harmoniją, aiškumą ir paprastumą:

1. Apibrėžti problemą

Tiek informacijos siuntėjas, tiek naudotojai turi savo tikslus, kurių įgyvendinimui siunčiama informacinė žinutė.

Problemos apibrėžimas prasideda nuo auditorijos ir jos lūkesčių suvokimo bei nuoseklaus priemonių ir metodų planavimo (kokiu būdu, per kokias medijas, kokius dizaino elementus taikant sukuriama informacijos pateiktis perdavimui efektyviausiu būdu).

2. Pateikti struktūrą

Ne be reikalo knygų pradžioje pateikiamas turinys.

Aiški informacijos struktūra skatina suvokimą, interpretavimą, supratimą, išmokimą ir įsiminimą.

Bet kuri informacinė pateiktis (PowerPoint prezentacija, Word dokumentas, verslo analitikos ataskaita ir t.t.) turi turėti aiškią, lengvai suvokiamą turinio hierarchiją ir struktūrą.

3. Pateikti aiškiai

Netinkamo informacijos pateikimo sukeltas nepasitenkinimas neigiamai įtakos informacijos priėmimą, suvokimą, gali įtakoti netgi atmetimą.

Šis principas apima reikalavimus tipografijai – turi būti naudojami paprasti, aiškūs šriftai, tinkamas šrifto dydis, ribojamas naudojamų šriftų skaičius, įskaitomumui -turi būti pakankamas šrifto dydis ir ryškumas tam, kad įžvelgti iš atstumo, pakankamas paveikslėlių dydis, tinkamas spalvų kontrastas.

4. Pateikti paprastai

Grafinių žinučių skaitomumą nusako jų turinys ir pateikimas.

Tinkamai parinktas stilius sustiprina auditorijos galimybes efektyviai suvokti tekstą, skaičius ir iliustracijas.

Įtaką daro tinkamai parinkta kalba (be nereikalingų detalių, sudėtingų terminų, tuščiažodžiavimo), tinkamai parinktos iliustracijos ir vizualizacijos, bei dizaino sprendimai.

5. Akcentuoti

Svarbiausia informacija turi būti paryškinta, akcentuota.

Šis principas naudojamas dėmesio atkreipimui, išlaikymui, svarbiausių elementų išryškinimui.

Geriausiai dėmesį traukia kontrastai, išskirtiniai, specifiniai elementai (juodas taškas šviesiame fone, raudono šrifto panaudojimas su juodu šriftu ir pan.).

6.Suvienodinti

Informacijos rinkiniai turintys vienodumo – kuria bendrumo, harmonijos įspūdį.

Šiam tikslui informacijos pateiktims taikomos temos su tam tikra spalvine gama, šriftų, grafinių elementų kombinacija.

Harmoniją kuria ir vieninga elementų išdėstymo, navigacijos sistema. Tai informacijos naudotojui sukuria aiškumo, paprastesnio naudojimo įspūdį, tuo būdu leidžia labiau susitelkti į informaciją ir lengviau ją įsisavinti.


Susiję įrašai: