Kas yra BI (Business Intelligence)?

Kas yra BI?

Yra labai sudėtingų apibrėžimų, tačiau atsakysime jums paprastai:

tai patikima ir svarbi informacija pateikta reikiamu laiku reikiamiems žmonėms tam, kad jie galėtų greičiau priimti geresnius sprendimus.

Tradiciškai verslo įžvalgos (angl. Business intelligence, BI) yra apibrėžiamos kaip duomenų panaudojimas įprastam kasdieniniam verslo veiklų valdymui.

Todėl BI sprendimo įgyvendinimui reikalingas įrankių ir metodų rinkinys įgalinantis:

  • surinkti bei struktūrizuoti duomenis,
  • paversti juos informacija,
  • ją pateikti geriausiu sprendimų priėmimui būdu.

Verslo įžvalgų įrankiai pasitelkiami siekiant surinkti ir panaudoti duomenis apie vykstančias veiklas, rezultatus, jų pagrindu didinti procesų efektyvumą, gauti informaciją apie verslo būklę ir finansinę padėtį.

Kaip vyksta BI procesas?

BI yra technologijomis pagrįstas duomenų parengimo, analizės ir informacijos teikimo jos vartotojams procesas.

Jo metu surenkami duomenys iš vidinių IT sistemų, išorinių šaltinių, jie susiejami ryšiais į duomenų modelius, papildomi išskaičiuotais rodikliais ir pateikiami lengvai interpretuojamų informacijos pateikčių pagalba, leidžiant jų vartotojams analizuoti informaciją skirtingais pjūviais ir detalumo lygiais.

Verslo įžvalgų (BI) procesas

BI įrankiai pasitelkiami siekiant surinkti ir panaudoti duomenis apie vykstančias veiklas, rezultatus, jų pagrindu didinti procesų efektyvumą, gauti informaciją apie verslo būklę ir finansinę padėtį.

Dažnai BI terminas siejamas siejamas tik su technologiniu sprendimu ir tai yra per siauras požiūris.

Pats terminas “technologija“ turi būti suvokiamas žymiai platesne prasme: tai ne tik techninė ar programinė įranga, bet ir procesai, įgūdžiai, bei visa kita, kas reikalinga ne tik tos įrangos veikimui, tačiau ir naudos iš veikimo gavimui.

BI tai visų pirma didelis organizacinis pokytis, kokybinis šuolis, perkeliantis darbą su duomenimis ir informacija į visai kitas aukštumas.

Įgyvendinus šį pokytį ir pradėjus taikyti BI sprendimus organizacijoje – nereikia vargti su sudėtingais duomenų failais, rankiniu būdu kilnoti informaciją iš vieno duomenų šaltinio į kitą, rengti nelanksčias, daug darbo sąnaudų reikalaujančias ataskaitas.

Vietoje šių neproduktyvių veiklų galima greitai gauti naujausią informaciją bei gauti atsakymus į klausimus reikalingus problemų sprendimui ar naujų galimybių identifikavimui.

Business Intelligence (BI) – metodologijų, procesų, architektūrų ir technologijų visuma, paverčianti neapdorotus duomenis prasminga informacija, naudojama efektyvesnėms strateginėms, taktinėms, operatyvinėms įžvalgoms bei sprendimų priėmimui.

Organizacijos neieško BI sprendimų vien tam, kad pagreitinti ar pagerinti duomenų gavimo procesus.

Šie sprendimai organizacijose įgyvendami siekiant išspręsti konkrečias verslo problemas:

  • nustatyti pelno negeneruojančias veiklas ir priimti verslo sprendimus dėl jų;
  • identifikuoti “butelio kakliukus“ tiekimo grandinėje
  • segmentuoti klientus ir parengti kiekvienam segmentui pritaikytus pasiūlymus
  • stebėti nuokrypius nuo biudžeto ir greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją
  • pan.

Taigi, jei jūsų vizija yra “tiksli, suprantama, naudinga informacija sprendimų priėmėjams reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje“ – jos įgyvendinimui jums reikalingas BI.

Susiję įrašai:

Įkeliama…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.