Kas yra BI (Business Intelligence)?

Yra labai sudėtingų apibrėžimų, tačiau atsakysime jums paprastai:

tai patikima ir svarbi informacija pateikta reikiamu laiku reikiamiems žmonėms tam, kad jie galėtų greičiau priimti geresnius sprendimus.

Todėl BI sprendimo įgyvendinimui reikalingas įrankių ir metodų rinkinys įgalinantis:

  • surinkti bei struktūrizuoti duomenis,
  • paversti juos informacija,
  • ją pateikti geriausiu sprendimų priėmimui būdu.

Dažnai BI terminas siejamas siejamas tik su technologiniu sprendimu ir tai yra per siauras požiūris.

Pats terminas “technologija“ turi būti suvokiamas žymiai platesne prasme: tai ne tik techninė ar programinė įranga, bet ir procesai, įgūdžiai, bei visa kita, kas reikalinga ne tik tos įrangos veikimui, tačiau ir naudos iš veikimo gavimui.

BI tai visų pirma didelis organizacinis pokytis, kokybinis šuolis, perkeliantis darbą su duomenimis ir informacija į visai kitas aukštumas.

Įgyvendinus šį pokytį ir pradėjus taikyti BI sprendimus organizacijoje – nereikia vargti su sudėtingais duomenų failais, rankiniu būdu kilnoti informaciją iš vieno duomenų šaltinio į kitą, rengti nelanksčias, daug darbo sąnaudų reikalaujančias ataskaitas.

Vietoje šių neproduktyvių veiklų galima greitai gauti naujausią informaciją bei gauti atsakymus į klausimus reikalingus problemų sprendimui ar naujų galimybių identifikavimui.

BI (Business Intelligence) – metodologijų, procesų, architektūrų ir technologijų visuma, reikalinga neapdorotų duomenų pavertimui prasminga bei naudinga informacija naudojama efektyvesnėms strateginėms, taktinėms, operatyvinėms įžvalgoms bei sprendimų priėmimui.

Organizacijos neieško BI sprendimų vien tam, kad pagreitinti ar pagerinti duomenų gavimo procesus.

Šie sprendimai organizacijose įgyvendami siekiant išspręsti konkrečias verslo problemas:

  • nustatyti pelno negeneruojančias veiklas ir priimti verslo sprendimus dėl jų;
  • identifikuoti “butelio kakliukus“ tiekimo grandinėje
  • segmentuoti klientus ir parengti kiekvienam segmentui pritaikytus pasiūlymus
  • stebėti nuokrypius nuo biudžeto ir greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją
  • pan.

Taigi, jei jūsų vizija yra “tiksli, suprantama, naudinga informacija sprendimų priėmėjams reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje“ – jos įgyvendinimui jums reikalingas BI.


Kiekviena įmonė valdo daug duomenų, tačiau ne visi duomenys tampa informacija, teikiančia įmonei naudą. Kaip matuoti, įvertinti įmonės veiklos rezultatus? Ką rodo pagrindiniai veiklos rodikliaiKokius sprendimus priimti šios informacijos pagrindu?
Palaikykime ryšį!


Įdomu:

Kaip vertinti pardavimo proceso efektyvumą?

Yra taisyklė galiojanti visoms įmonėms, nepriklausomai nuo jų dydžio ar veiklos sektoriaus: įmonės piniginiai srautai tiesiogiai priklauso nuo sugebėjimo nesusijusius asmenis paversti mokančiais klientais. Pardavimo proceso duomenų stebėjimas leidžia grupuoti potencialius klientus pagal tai kokioje pardavimų proceso stadijoje jie yra dabar bei juos įtakoti dedant organizuotas pastangas atvesti juos iki paskutinio etapo – pardavimo sandorioDaugiau: “Kaip vertinti pardavimo proceso efektyvumą?“

Finansinių ataskaitų rodikliai

Ką parodo pelno (nuostolių) ataskaita? Pelno (nuostolių) ataskaita kartu su Balansu ir piniginių srautų ataskaita sudaro tris pagrindines įmonių finansinių rezultatų pateikimo formas. Svarbiausias jos rodiklis, “apatinė eilutė“ arba grynasis pelnas parodo koks įmonės veiklos finansinis rezultatas per tam tikrą laikotarpį: jei pajamos viršijo sąnaudas įmonė dirbo pelningai, jei sąnaudos viršijo pajamas – patyrė nuostolių.

Kaip lanksčiai modeliuoti biudžetus?

Biudžeto planavimas, ateities prognozių parengimas yra darbui ir laikui imlūs procesai, trunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, priklausomai nuo įmonės dydžio, vidinių tvarkų bei biudžeto detalumo lygio. O ką daryti kai neapibrėžtumo laipsnis yra labai aukštas ir reikia nuolat modeliuoti, vertinti įvairius scenarijus ir jų įtaką įmonės veiklos biudžetui, finansiniams rezultatams, kainodaros principams?

Įkeliama…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.Paskelbė Viparkas, UAB

Informacijos valdymo sprendimai