Interaktyvios ataskaitos: atsakymai čia ir dabar

Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaitos (angl. KPI dashboards) leidžia įmonių vadovams greitai apžvelgti pagrindinius įmonės rodiklius, įvertinti būklę, matyti nuokrypius nuo užsibrėžtų tikslų, signalizuoja jei reikia imtis koreguojančių veiksmų.

Jų paskirtis – tik užmetus žvilgsnį gauti atsakymus apie įmonės, jos padalinio, projekto ar proceso būklę ir progresą lyginant su tikslinias rodikliais.

Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaitos apjungia atskiras rodiklių, faktinių bei planinių duomenų vizualizacijas į gerai organizuotą vieno puslapio pateiktį.

 • Kokie pardavimai už einamąjį laikotarpį?
 • Ar daugiau, ar mažiau lyginant su praėjusiu mėnesiu? O su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais?
 • Kaip keičiasi produktų grupių pelningumas? O klientų?
 • Kas yra TOP klientai? TOP produktai?
 • O kurie produktai mažiausiai pelningi?

Tai tik keletas pavyzdžių ką gali atsakyti interaktyvi pardavimų ataskaita, kurioje reikiamą informaciją gali rasti kiekvienas sprendimų priėmėjas.

Interaktyvios pardavimų ataskaitos pavyzdys
 • Kokie faktiniai šio laikotarpio rezultatai?
 • Kokie nuokrypiai nuo planuotų, biudžeto rezultatų?
 • Kurios išlaidos labiausiai viršijo biudžetą?
 • Koks bus rezultatas metų gale, įvertinus faktinius rezultatus ir sekančių mėnesių biudžetą?

Turint interaktyvią finansinių rezultatų ir biudžeto palyginimo ataskaitą nėra sudėtinga vertinti kaip įmonei sekasi vykdyti išsikeltus tikslus ir projektuoti metų pabaigos rezultatus.

Interaktyvios Finansų – Biudžeto ataskaitos pavyzdys

Neturint tinkamų verslo analitikos įrankių didžiausi pagrindinių rodiklių ataskaitų trūkumai yra didelės darbo sąnaudos jų parengimui ir jų statiškumas, t.y. jos rodo nustatytus reikalingus rodiklius, tačiau jei kyla klausimai kas įtakoja vieną ar kitą rodiklį, kokie yra žemesnio lygmens duomenys ar norima pažvelgti į informaciją kitu kampu – reikia grįžti ir rengti naujo pavyzdžio ataskaitas.

Nėra galimybės gauti atsakymus čia ir dabar, kai reikia priimti sprendimus.

Kasdien įmonėje vyksta šimtai ar tūkstančiai įvairiausių veiklų, procesų, situacija nuolat kinta, todėl greitam ir objektyviam būklės įvertinimui ir stebėsenai reikalingos modernios ataskaitos rodančios duomenis realiame laike ir leidžiančios akimirksniu įvertinti gigabaitus duomenų.

Vertingiausia interaktyvių verslo analitikos ataskaitų savybė – galimybė teikti objektyvią informaciją apie įmonės būklę realiame laike ir leisti ataskaitų naudotojams patiems atrasti įžvalgas analizuojant informaciją įvairiais pjūviais.

Paprastai tariant iškilus klausimui nereikia prašyti parengti ataskaitų kitais pjūviais, čia ir dabar galima lengvai rasti atsakymus keičiant filtrus, leidžiantis gilyn duomenų hierarchijomis iki norimo detalumo lygmens, keičiant užklausų parametrus analizuojant informaciją norimais pjūviais.

Gerai sudarytos ataskaitų sritys leidžia ankstyvoje stadijoje pastebėti problemines sritis ir imtis prevencinių priemonių.

Kiti privalumai:

 • interaktyvumas – atsakymai gaunami čia ir dabar
 • parodomas palyginimas su pagrindiniais rodikliais (tikslais)
 • automatiškai atnaujinami duomenys iš įvairių šaltinių
 • greitai įvertinama būklė ir probleminės sritys
 • patikima ir realaus laiko informacija

Kodėl mums reikia Power BI?

Natūralus klausimas.

Power BI yra programinės įrangos, paslaugų ir jungčių rinkinys, padedantis sujungti nesusijusius duomenų šaltinius į interaktyvias, vizualiai turtingas informacijos pateiktis.

Tai yra vienas iš verslo analitikos įrankių. Panašias funkcijas turi Tableau, Qlik, Salesforce ir kita tam skirta programinė įranga. Gartner “magiškasis kvadratas“ su šių sprendimų palyginimu yra čia.

Kuriant ataskaitų sritis dažniausiai reikia jungti duomenis iš įvairių duomenų šaltinių: detalūs pardavimų duomenys būna vienoje programoje, buhalterinės apskaitos duomenys – kitoje, produktų hierarchijos Excel failuose, CRM duomenys – atskiroje programoje arba Excel, kaštų duomenys – išbarstyti tarp visų ir t.t.

Verslo analitikos įrankis Power BI leidžia sujungti ir labiausiai išbarstytus duomenis į interaktyvias ataskaitų sritis (dashboard’us) su išskaičiuojamais KPI ir kitais rodikliais, kelis kartus pagreitina atskaitomybės procesus ir ženkliai sumažina darbo sąnaudas.

Microsoft Power BI be didelių investicijų leidžia apjungti duomenis iš įvairių šaltinių ir vizualizuoti juos interaktyviose ataskaitose, kurias galima stebėti visuose įrenginiuose su interneto ryšiu, ten, kur prireikia savalaikių ir objektyvių įmonės duomenų.

Pagrindiniai argumentai atsakant į klausimą “kodėl mums reikia Power BI“ yra šie:

 • Panašumas ir lengva integracija su jau pažįstamais Microsoft Office įrankiais, tame tarpe plačiausiai paplitusiu Microsoft Excel.
 • Maža investicija – didelė vertė. Mokant mėnesinius prenumeratos mokėjimus nereikia didelių pradinių investicijų, galima lanksčiai keisti licencijų kiekį pagal poreikį. Galima pradėti nuo labai minimalių kaštų ir didinti pagal poreikį.
 • Galima greitai įdiegti ir gauti naudą. Su Power BI galima pasiekti puikių rezultatų per trumpą laiką. Tinka tiek didelėms, tiek vidutinėms ar labai mažoms įmonėms. Lankstu, saugu ir patikima.

Interaktyvios ataskaitos su nuolat atnaujinamais duomenimis iš įvairių duomenų šaltinių leidžia matyti objektyvią, kokybišką informaciją ir gauti atsakymus apie verslo būklę čia ir dabar, priimti greitus, duomenimis pagrįstus sprendimus.


Kiekviena įmonė valdo daug duomenų, tačiau ne visi duomenys tampa informacija, teikiančia įmonei naudą. Kaip matuoti, įvertinti įmonės veiklos rezultatus? Ką rodo pagrindiniai veiklos rodikliaiKokius sprendimus priimti šios informacijos pagrindu?
Palaikykime ryšį!


Įdomu:

Kaip vertinti pardavimo proceso efektyvumą?

Yra taisyklė galiojanti visoms įmonėms, nepriklausomai nuo jų dydžio ar veiklos sektoriaus: įmonės piniginiai srautai tiesiogiai priklauso nuo sugebėjimo nesusijusius asmenis paversti mokančiais klientais. Pardavimo proceso duomenų stebėjimas leidžia grupuoti potencialius klientus pagal tai kokioje pardavimų proceso stadijoje jie yra dabar bei juos įtakoti dedant organizuotas pastangas atvesti juos iki paskutinio etapo – pardavimo sandorioDaugiau: “Kaip vertinti pardavimo proceso efektyvumą?“

Finansinių ataskaitų rodikliai

Ką parodo pelno (nuostolių) ataskaita? Pelno (nuostolių) ataskaita kartu su Balansu ir piniginių srautų ataskaita sudaro tris pagrindines įmonių finansinių rezultatų pateikimo formas. Svarbiausias jos rodiklis, “apatinė eilutė“ arba grynasis pelnas parodo koks įmonės veiklos finansinis rezultatas per tam tikrą laikotarpį: jei pajamos viršijo sąnaudas įmonė dirbo pelningai, jei sąnaudos viršijo pajamas – patyrė nuostolių.

Kaip lanksčiai modeliuoti biudžetus?

Biudžeto planavimas, ateities prognozių parengimas yra darbui ir laikui imlūs procesai, trunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, priklausomai nuo įmonės dydžio, vidinių tvarkų bei biudžeto detalumo lygio. O ką daryti kai neapibrėžtumo laipsnis yra labai aukštas ir reikia nuolat modeliuoti, vertinti įvairius scenarijus ir jų įtaką įmonės veiklos biudžetui, finansiniams rezultatams, kainodaros principams?

Įkeliama…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.Paskelbė Viparkas, UAB

Informacijos valdymo sprendimai