Interaktyvios ataskaitos: atsakymai čia ir dabar

Pagrindinių rodiklių ataskaitos (dashboards) leidžia įmonių vadovams greitai apžvelgti pagrindinius įmonės rodiklius, įvertinti būklę, matyti nuokrypius nuo užsibrėžtų tikslų ir signalizuoja jei reikia imtis koreguojančių veiksmų.

Jų paskirtis – tik užmetus žvilgsnį gauti atsakymus apie įmonės, jos padalinio, projekto ar proceso būklę ir progresą lyginant su tikslinias rodikliais.

Jos teikia išsamų veiklos rezultatų ir tikslų būklės vaizdą, rodo tendencijas, pokyčius, įtakas, gali reitinguoti produktus, klientus, pardavimo vadybininkus, pardavimo kanalus ir panašiai.

Informacija geriausiai organizuojama jei kiekvienam klausimui skiriama atskira vizualizacija, geriausiai parodanti reikalingas įžvalgas.

Tai gali būti diagramos rodančios duomenų kitimą laike, kategorijų palyginimus, struktūrą ir pan.

Pardavimo pajamų ir maržos palyginimas (pavyzdys)

Pagrindinių rodiklių vizualizacijos skirtos faktinių rodiklių palyginimui su iškeltais tikslais ir rodo būklę arba progresą.

Pagrindinių rodiklių vizualizacijų pavyzdžiai

Pagrindinių rodiklių ataskaitos apjungia atskiras rodiklių, faktinių bei planinių duomenų vizualizacijas į gerai organizuotą vieno puslapio pateiktį.

Dažniausiai įmonių pagrindinių rodiklių ataskaitų sritis sudaro bendra įmonės rezultatų ataskaita ir pagrindinių funkcijų (pardavimų, marketingo, projektų, gamybos) ataskaitos.

Neturint tinkamų verslo analitikos įrankių didžiausi pagrindinių rodiklių ataskaitų trūkumai yra didelės darbo sąnaudos jų parengimui ir jų statiškumas, t.y. jos rodo nustatytus reikalingus rodiklius, tačiau jei kyla klausimai kas įtakoja vieną ar kitą rodiklį, kokie yra žemesnio lygmens duomenys ar norima pažvelgti į informaciją kitu kampu – reikia grįžti ir rengti naujo pavyzdžio ataskaitas.

Nėra galimybės gauti atsakymus čia ir dabar, kai reikia priimti sprendimus.

Kasdien įmonėje vyksta šimtai ar tūkstančiai įvairiausių veiklų, procesų, situacija nuolat kinta, todėl greitam ir objektyviam būklės įvertinimui ir stebėsenai reikalingos modernios ataskaitos rodančios duomenis realiame laike ir leidžiančios akimirksniu įvertinti gigabaitus duomenų.

Kokie interaktyvios verslo analitikos privalumai?

Vertingiausia interaktyvių verslo analitikos ataskaitų savybė – galimybė teikti objektyvią informaciją apie įmonės būklę realiame laike ir leisti ataskaitų naudotojams patiems atrasti įžvalgas analizuojant informaciją įvairiais pjūviais.

Paprastai tariant iškilus klausimui nereikia prašyti parengti ataskaitų kitais pjūviais, čia ir dabar galima lengvai rasti atsakymus keičiant filtrus, leidžiantis gilyn duomenų hierarchijomis iki norimo detalumo lygmens, keičiant užklausų parametrus analizuojant informaciją norimais pjūviais.

Gerai sudarytos ataskaitų sritys leidžia ankstyvoje stadijoje pastebėti problemines sritis ir imtis prevencinių priemonių.

Kiti privalumai:

  • interaktyvumas – atsakymai gaunami čia ir dabar
  • parodomas palyginimas su pagrindiniais rodikliais (tikslais)
  • automatiškai atnaujinami duomenys iš įvairių šaltinių
  • greitai įvertinama būklė ir probleminės sritys
  • patikima ir realaus laiko informacija

Power BI interaktyvioms ataskaitoms

Kuriant ataskaitų sritis dažniausiai reikia jungti duomenis iš įvairių duomenų šaltinių: detalūs pardavimų duomenys būna vienoje programoje, buhalterinės apskaitos duomenys – kitoje, produktų hierarchijos Excel failuose, CRM duomenys – atskiroje programoje arba Excel, kaštų duomenys – išbarstyti tarp visų ir t.t.

Be tinkamų įrankių interaktyvūs ataskaitų rinkiniai,
pagrindinių rodiklių palyginimai, objektyvi įmonės būklės analizė lieka tik svajonėmis ir toliau vargstama su Excel lentelėmis ir mažai patikima, sunkiai išgaunama informacija.

Verslo analitikos įrankis Power BI leidžia sujungti ir labiausiai išbarstytus duomenis į interaktyvias ataskaitų sritis (dashboard’us) su išskaičiuojamais KPI ir kitais rodikliais, kelis kartus pagreitina atskaitomybės procesus ir ženkliai sumažina darbo sąnaudas.

Microsoft Power BI be didelių investicijų leidžia apjungti duomenis iš įvairių šaltinių ir vizualizuoti juos interaktyviose ataskaitose, kurias galima stebėti visuose įrenginiuose su interneto ryšiu, ten, kur prireikia savalaikių ir objektyvių įmonės duomenų.

Interaktyvios ataskaitos su nuolat atnaujinamais duomenimis iš įvairių duomenų šaltinių leidžia matyti objektyvią, kokybišką informaciją ir gauti atsakymus apie verslo būklę čia ir dabar, priimti greitus, duomenimis pagrįstus sprendimus.

Išbandykite Power BI interaktyviai:


Įdomu:

Kaip lanksčiai modeliuoti biudžetus?

Biudžeto planavimas, ateities prognozių parengimas yra darbui ir laikui imlūs procesai, trunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, priklausomai nuo įmonės dydžio, vidinių tvarkų bei biudžeto detalumo lygio. O ką daryti kai neapibrėžtumo laipsnis yra labai aukštas ir reikia nuolat modeliuoti, vertinti įvairius scenarijus ir jų įtaką įmonės veiklos biudžetui, finansiniams rezultatams, kainodaros principams?

Svarbiausi rodikliai projektų vadovui

Valdant projektą yra svarbu nuolat stebėti projekto būklę, kurią geriausiai parodo aiškiai apibrėžti rodikliai, padedantys kontroliuoti, kad projektai būtų vykdomi laiku ir neviršijant numatyto biudžeto. Kokie rodikliai yra svarbiausi?

Pardavimų ataskaitos

Kokius atsakymus turi pateikti pardavimų ataskaitos? Kokius rodiklius stebėti ir kokius duomenis analizuoti?

Įkeliama…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Bendraukime:


Paskelbė Viparkas, UAB

Paverčiame Jūsų duomenis patikima informacija, kad galėtumėte greičiau priimti geresnius sprendimus, www.viparkas.lt.