El. prekybos rodikliai

El. prekybos pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI) iš anksto nustatyti kiekybiniai el. prekybos rodikliai, naudojami prekybos elektroninėje erdvėje efektyvumo bei tikslų pasiekimo įvertinimui .

Tinkamai parinktų KPI stebėjimas leidžia savininkams matuoti kaip vykdomi iškelti pardavimo, aprėpties, klientų pasitenkinimo, augimo tikslai ir kuriose srityse sekasi gerai, o kurios reikalauja dėmesio.

Dauguma el. komercijos rodiklių bei KPI būna įdiegta el. parduotuvėse, el. komercijos platformose, tačiau vienus tereikia suprasti į susitelkti tik į svarbiausius, padedančius matuoti savo išsikeltų tikslų pasiekimą.

Kaip pasirinkti kurie rodikliai bus KPI?

Pasirinkimą lemia:

  • Išsikelti verslo tikslai: pagrindiniai veiklos vertinimo rodikliai turi turėti tiesioginę įtaką norimam rezultatui – pajamų augimui, pelno didėjimui, rinkos dalies augimui ir pan.
  • Verslo augimo stadija: skirtingose stadijose sėkmė matuojama skirtingais matais. Vieni KPI tiks startuolio, kiti brandaus verslo, dar kiti verslo atnaujinimo etapuose.
  • KPI turi būti lengvai išmatuojami, sąrašas trumpas ir taiklus. Geriausi KPI yra tie, kurie geriausiai matuoja konkrečios įmonės konkrečių tikslų pasiekimo būklę.

Kokie rodikliai yra svarbiausi?

Svetainės srautas –

angl. Web Traffic

Bendras lankytojų skaičius el. prekybos svetainėje per pasirinktą laikotarpį.


Lankytojų skaičius

angl. Number of Visits

Lankytojų skaičius apima visus vizitus į el. prekybos svetainę, nepaisant kiek kartų tas pats lankytojas apsilankė.


Unikalių lankytojų skaičius

angl. Number of Unique Visits, Visit by Cookie

Į šį rodiklį stengiamasi neįskaičiuoti pakartotinių to paties lankytojų vizitų. Paprastai unikalumas nustatomas pagal kompiuterio IP adresą, jei lankytojas įgalina svetainės slapukus.


Peržiūrų skaičius

angl. Page Views, Product Views, Impressions

Kiekvienas peržiūrėtas svetainės puslapis įskaičiuojamas į peržiūrų skaičių. Vidutiniškai lankytojai peržiūri 2,5 puslapio.


Peržiūrų skaičius per vizitą

angl. Number of Pages Views per Visit

Šis rodiklis apytiksliai parodo kiek kiekvienas lankytojas atliko peržiūrų svetainėje.

Formulė: Peržiūrų skaičius per vizitą = Peržiūrų skaičius / Vizitų skaičius


Praleistas laikas

angl. Time Spent

Šis rodiklis parodo kiek laiko lankytojai praleido svetainėje. Kai lankytojas patenka į svetainę, laiko žymė automatiškai užfiksuojamas log faile. Tas pats nutinka ir lankytojui paliekant svetainę. Praleistas laikas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp naršymo pradžios ir pabaigos.


Vidutinis praleistas laikas

angl. Average Time Spent

Praleisto laiko vidurkis yra apskaičiuojamas visų lankytojų praleisto laiko sumą dalinant iš lankytojų skaičiaus.

Formulė: Vidutinis praleistas laikas = Visų lankytojų praleistas laikas / lankytojų skaičius


Konversijos rodiklis

angl. Conversion Rate

Daugumoje šaltinių šis rodiklis yra laikomas pačiu svarbiausiu, parodančiu santykį tarp aktyvius veiksmus atlikusių lankytojų ir visų lankytojų skaičiaus. Aktyviais veiksmais laikoma prenumerata, paskyros susikūrimas, pirkimas, užklausa ir pan.

Vienareikšmiškai atsakyti koks yra geras konversijos rodiklis nėra įmanoma, nes tai priklaus nuo kiekvieno el. prekybos verslo. Svarbu, kad konversijos rodiklis nemažėtų, o dar geriau – didėtų.

Mažas ar mažėjantis konversijos rodiklis siūlo giliau paanalizuoti el. parduotuvės charakteristikas:

  • gal netinkamai organizuota navigacija, struktūros, lankytojams sunku rasti norimą asortimentą?
  • gal svetainė yra lėta ir lankytojai palieka neatlikę aktyvių veiksmų?
  • gal reikia padidinti patikimumą? ir pan.

Užsakymo suma

angl. Order Size, Order Value

Vieno užsakymo suma išreikšta piniginiais vienetais.


Vidutinė užsakymo suma

angl. Average Order Size, Average Order Value

Šis rodiklis parodo kiek vidutiniškai kiekvienas lankytojas išleidžia pinigų viename užsakyme. Jis apskaičiuojamas dalinant visų užsakymų vertę iš užsakymų skaičiaus.

Formulė: Visų užsakymų suma / visų užsakymų skaičius


Operacijų skaičius

angl. Number of Transactions

Bendras visų operacijų skaičius, kurias atliko el. prekybos svetainės lankytojai: krepšelio formavimas, mokėjimų inicijavimas, mokėjimo užbaigimas ir pan. Rekomenduojama į rodiklį vertinti kartu su vidutine užsakymo suma bei lankytojų srauto rodikliais.


Krepšelio įdėjimo rodiklis

angl. Add to Cart Rate

Mažiau populiarus rodiklis, parodantis koks procentas lankytojų įdėjo bent vieną prekę į krepšelį.


Krepšelio atsisakymo rodiklis

angl. Cart Abandonment Rate

Šis rodiklis parodo kiek lankytojų nutraukė pirkimą neapmokėję suformuoto krepšelio. Tą galėjo lemti įvairios priežastys: dideli pristatymo mokesčiai, sudėtingas atsiskaitymo procesas, puslapio klaidos ir pan., todėl yra svarbu kartu su šio rodiklio analize aiškintis priežastis, stengiantis rodiklį sumažinti.

Paprastai jis skaičiuojamas iš inicijuotų ir pilnai užbaigtų operacijų skaičių.


Pajamos brutto

angl. Sales Revenue

Parodo pardavimų pajamas prieš suteiktas nuolaidas per pasirinktą laikotarpį.


Pajamos netto

angl. Net Sales Revenue

Parodo pardavimų pajamas prieš suteiktas nuolaidas per pasirinktą laikotarpį.


Vidutinės pajamos lankytojui

angl. Revenue per Site Visitor

Leidžia palyginti skirtingų laikotarpių pajamas ir veiklos efektyvumą skirtingais laikotarpiais. Skaičiuojamas kaip pajamų ir lankytojų skaičiaus per pasirinktą laikotarpį santykis.


Parduota produktų

angl. Sales

Parodo kiek produktų (kiekis išreikštas matavimo vienetais) parduota per pasirinktą laikotarpį.


Grąžinimai

angl. Returns

Parodo grąžinimų sumą per pasirinktą laikotarpį. Atskiri rodikliai gali būti skaičiuojami grąžintų prekių kiekiui, grąžintų užsakymų skaičiui.


Sumokėta už pristatymą

Parodo kokią sumą sudaro apmokėti pristatymo mokesčiai.


Klientų išlaikymo rodiklis

angl. Customer Retention Rate

Jis parodo kiek lankytojų išlieka tikrais klientais per tam tikrą laikotarpį, t. y. naudojasi paslaugomis ar perka prekes.

Formulė: (Klientų skaičius laikotarpio pabaigoje – nauji klientai per pasirinktą laikotarpį) / Klientų skaičius pasirinkto laikotarpio pradžioje * 100.


Atmetimo rodiklis

angl. Bounce Rate

tai procentinė dalis lankytojų, kurie apsilanko svetainės viename puslapyje ir išeina iš jos neatlikę jokių veiksmų, neperžiūrėję nei vieno kito svetainės puslapio.


Daugiau rodiklių:

Susiję įrašaI: