Projektų KPI


Projektų pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI)

iš anksto nustatyti kiekybiniai projektų rodikliai, naudojami projektų efektyvumo ir tikslų pasiekimo įvertinimui .

Kas yra rodikliai ir kas yra KPI, kuo jie panašūs ir kuo skiriasi rasite čia.

Remiantis surinktais projekto (-ų) duomenimis vykdoma išsami jų analizė siekiant gauti prasmingos informacijos ateities sprendimų priėmimui. Projektų analitika padeda vadovams efektyviau valdyti biudžetus, išlaikyti juos apibrėžtose laiko ir biudžeto ribose, priimti strateginius sprendimus bei padidinti projektų sėkmės procentus.


Projekto pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI) gali būti sugrupuoti į keturias pagrindines grupes:

  • laiko – ar projektas vyksta (įvykdytas) laiku,
  • biudžeto – ar projektas vyksta (įvykdytas) numatyto biudžeto / sąmatos rėmuose,
  • pelningumo – ar pasiekta planuota pelno marža (dažniausiai vertinamas projektines paslaugas parduodančiose įmonėse), vidinius projektuose vykdančiose įmonėse skaičiuojami investicijų atsipirkimo rodikliai,
  • pasitenkinimo (kokybės) – kaip projektą vertina suinteresuotos šalys: klientai, užsakovai.

Jei įmonė vykdo vidinius projektus, planavimo fazėje suinteresuotos šalys turi nuspręsti kokiais rodikliais matuos projekto rezultatus ir kaip įvertins sėkmę / nesėkmę.

Projektų pagrindu teikiančios paslaugas įmonės sukuria vidinę projektų rodiklių ir KPI sistemą, kuri padeda vykdyti vykdomų projektų stebėseną, kontroliuoti eigą ir analizuoti jau įvykdytų projektų rezultatus kuriant unikalias žinias būsimų projektų planavimui bei vykdymui.

Toliau yra sąrašas rodiklių naudojamų matuoti, vertinti projektų efektyvumą:

Projektų skaičius –

Aktyvių / vykdytų projektų skaičių per pasirinktą laikotarpį.


Projektų darbo valandos –

Dirbtos valandos prie projektų per pasirinktą laikotarpį.

Formulė: Visų projektų planuotų valandų suma.


Projektų planuotos valandos –

Planuotos dirbti valandos per pasirinktą laikotarpį.

Formulė: Visų projektų planuotų valandų suma.


Rizikų skaičius –

Užregistruotų rizikų skaičius per pasirinktą laikotarpį.


Problemų skaičius –

Užregistruotų problemų skaičius per pasirinktą laikotarpį.


Užbaigti projektai –

Kiek projektų faktiškai užbaigta per pasirinktą laikotarpį.


Laiku užbaigtų projektų % –

Kiek projektų užbaigta laiku (t.y. neviršijant planuotos projekto pabaigos datos) per pasirinktą laikotarpį.

Formulė:
Laiku užbaigtų projektų % = (Laiku užbaigti projektai / užbaigti projektai) * 100.Projektai neviršiję biudžeto –

Kiek užbaigtų projektų per pasirinktą laikotarpį neviršijo numatyto biudžeto.

Formulė: Užbaigtų projektų, neviršijusių biudžeto, skaičius.Projektų neviršijusių biudžeto % –

Koks procentas projektų neviršijo suplanuoto biudžeto.

Formulė:

Projektų, neviršijusių biudžeto % = (Projektai neviršiję biudžeto / užbaigti projektai) * 100.


Projekto vėlavimas d. –

Kiek dienų vėlavo projekto pabaiga.

Formulė:
Projekto vėlavimas d. = Projekto faktinė pabaigos data – projekto planuota pabaigos data.


Daugiau KPI:


Projektų KPI ataskaitos pavyzdys

Power BI projektų analizei

Pagrindiniai projektų portfelio rodikliai, kartu su Gantt diagrama greitam projektų būklės įvertinimui. Resursų apkrovimo diagramos.