Pardavimų rodikliai


Pardavimų pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI) – iš anksto nustatyti kiekybiniai pardavimų rodikliai, naudojami pardavimų efektyvumo ir tikslų pasiekimo įvertinimui .

Kokie rodikliai yra svarbiausi?

Laikotarpio pardavimai –

angl. (Sales)

Kiek prekių / paslaugų parduota per pasirinktą laikotarpį. Šis rodiklis rodo kiekį matavimo vienetais: vienetais, kilogramais, tonomis, metrais, valandomis, darbo valandomis ir pan.


Laikotarpio pajamos (apyvarta)-

angl. Sales Revenue (Turnover). Už kokią sumą parduota prekių / paslaugų per pasirinktą laikotarpį įvertinus nuolaidas (be PVM).


Marža –

angl. Gross Margin. Marža yra pelningumo rodiklis rodantis kokį procentą bendrasis pelnas sudaro pajamose (apyvartoje).


Bendrasis pelnas –

angl. Gross Profit. Bendrasis pelnas parodo koks pelnas lieka iš laikotarpio pajamų atėmus to paties laikotarpio parduotų prekių ir paslaugų savikainą.


Vidutinė pardavimo kaina –

angl. Average Selling Price (ASP). Tai vidutinė produkto, prekės, paslaugos pardavimo kaina per laikotarpį. Šis rodiklis gali būti naudojamas konkrečiam produktui ar visai rinkai.

Formulė: Laikotarpio prekių ar paslaugų pajamos / parduotų vienetų skaičius


Pokyčiai lyginant su ankstesniais laikotarpiais

Lyginant su atitinkamais praėjusiais laikotarpiais vertinamos veiklos tendencijos: ar pardavimai auga? ar didėja pelningumas? kaip keičiasi TOP produktai, klientai?


Pardavimų pokytis –

angl. Sales Growth. Skirtumas tarp einamojo laikotarpio pardavimų ir praėjusio laikotarpio pardavimų.


Pardavimų pokytis % –

angl. Sales Growth Rate. Pardavimo apimties /pajamų pokytis (augimas arba kritimas) procentais lyginant su praėjusiu laikotarpiu.


Pajamų pokytis %-

angl. Revenue Growth Rate. Skirtumas tarp einamojo laikotarpio pajamų ir praėjusio laikotarpio pajamų.


Palyginimas su tikslais (biudžetu)


Pardavimų pasiekimo rodiklis % –

Parodo kaip vykdomas pardavimų biudžetas.


Pardavimų biudžeto skirtumas % –

Skirtumas procentais tarp laikotarpio pardavimų ir planuotų pardavimų (biudžeto).


TOP n –

Geriausių (pardavėjų, šalių, produktų, t.t.) rezultatų reitingas.


BOTTOM n –

Blogiausių (pardavėjų, šalių, produktų, t.t.) rezultatų reitingas.


Daugiau rodiklių:


Ką reikia vertinti pardavimų ataskaitose?


Susiję įrašai: