Finansų KPI


Finansų pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI)

iš anksto nustatyti kiekybiniai rodikliai, naudojami įmonės finansų valdymo efektyvumo ir finansinių tikslų pasiekimo įvertinimui .


Kokius rodiklius verta traukti į finansų ataskaitas?

RodiklisFormulėKą rodo?
Pardavimų pajamosPardavimų pajamos po nuolaidų per pasirinktą laikotarpįKokios pajamos iš pagrindinių veiklų per pasirinktą laikotarpį
Pardavimų savikainaPardavimų savikaina per pasirinktą laikotarpįKokia parduotų prekių ir paslaugų vertė (iš pagrindinių veiklų) per pasirinktą laikotarpį
Bendrasis pelnas= Pajamos – Pardavimų savikainaKoks pelnas iš pagrindinių veiklų lieka įvertinus parduotų prekių ir paslaugų savikainą
Bendrasis pelnas %= (Bendrasis pelnas / Pardavimų pajamos) * 100Koks pelningumas procentais iš pagrindinių veiklų įvertinus parduotų prekių ir paslaugų savikainą
Veiklos sąnaudosVeiklos sąnaudų suma per pasirinktą laikotarpįKokio dydžio veiklos sąnaudos per pasirinktą laikotarpį. Priklauso nuo pasirinktos apskaitos politikos, dažniausiai įtraukiama pardavimų, administracijos, bendrosios sąnaudos.
Veiklos pelnas= Bendrasis pelnas – veiklos sąnaudosKoks pelnas iš pagrindinių veiklų lieka įvertinus parduotų prekių, paslaugų savikainą ir veiklos sąnaudas per pasirinktą laikotarpį
Veiklos pelnas %= (Veiklos pelnas / Pardavimų pajamos) * 100Koks pelningumas procentais iš pagrindinių veiklų įvertinus prekių, paslaugų savikainą bei veiklos sąnaudas
Grynasis pelnas= Veiklos pelnas +(-) kitos veiklos rezultatas +(-) finansinės veiklos rezultatas – pelno mokesčiaiKoks pelnas lieka įvykdžius visus įsipareigojimus, t. y. įvertinus visas pagrindinės veiklos ir nepagrindinių veiklų sąnaudas.
Grynasis pelnas %= (Grynasis pelnas / Pardavimų pajamos) * 100Koks pelningumas procentais iš visų veiklų įvertinus visas sąnaudas
Bendrojo pelno pokytis %= ((Einamojo laikotarpio BP – Praėjusio laikotarpio BP) / Praėjusio laikotarpio BP) * 100Bendrojo pelno pokytį (augimą arba kritimą) lyginant su praėjusiu laikotarpiu
Veiklos pelno pokytis %= ((Einamojo laikotarpio veiklos pelnas – Praėjusio laikotarpio veiklos pelnas) / Praėjusio laikotarpio veiklos pelnas) * 100Veiklos pelno pokytį (augimą arba kritimą) lyginant su praėjusiu laikotarpiu
Grynojo pelno pokytis %= ((Einamojo laikotarpio grynasis pelnas – Praėjusio laikotarpio grynasis pelnas) / Praėjusio laikotarpio grynasis pelnas) * 100Grynojo pelno pokytį (augimą arba kritimą) lyginant su praėjusiu laikotarpiu
EBITDA= Veiklos pelnas + Nusidėvėjimas ir amortizacijaKoks yra pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją
EBITDA %= (EBITDA / Pardavimų pajamos) * 100Koks EBITDA rodiklio pelningumas procentais iš pagrindinės veiklos
EBITDA pokytis %= ((Einamojo laikotarpio EBITDA – Praėjusio laikotarpio EBITDA) / Praėjusio laikotarpio EBITDA) * 100EBITDA pokytį (augimą arba kritimą) lyginant su praėjusiu laikotarpiu