Pardavimų ataskaitos

Pardavimų ataskaitos yra informacijos valdymo įrankis, padedantis stebėti bei kontroliuoti įmonės pardavimų efektyvumą, pelningumą, analizuoti pelningiausius verslo segmentus.

Pardavimų ataskaitų pavyzdžiai:

Laikotarpio pardavimų ataskaita

Pardavimų analizė: pokyčiai, tikslų pasiekimas, rodikliai pagal produktų grupes ir pardavimo kanalus, TOP klientai ir produktai.


Pardavimų maržos analizė

Išsami laikotarpio maržos analizė pagal produktų grupes, šalis, kategorijas, pelningumą, TOP / BOTTOM analizės pavyzdžiai.


Kokius rodiklius pasirinkti detaliai pardavimų analizei? Kaip juos apskaičiuoti?

Kokie pardavimų KPI pavyzdžiai?


Daugiau apie pardavimų ataskaitas ir pardavimų rodiklius:

Pardavimų ataskaitos

Kokius atsakymus turi pateikti pardavimų ataskaitos? Kokius rodiklius stebėti ir kokius duomenis analizuoti?

Pardavimų analitika su Power BI

Pardavimo duomenys – pagrindinis informacijos šaltinis sprendimų priėmimui kiekvienoje įmonėje. Nuo to kaip greitai ir kokios kokybės duomenis gauna sprendimų priėmėjai priklauso kaip efektyviai juos galima panaudoti pardavimų skatinimui, įžvalgų apie klientų elgseną, rinkų tendencijas atradimui ir panaudojimui savo strategijų įgyvendinimui.